วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี(ทปอ.2 และรอบรับตรง)

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ ทปอ.2 และรอบรับตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.) โดยเปิดรับทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง  

บัดนี้การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ทปอ.๒ สำหรับคุณวุฒิ ม. ๖  และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.)  ผู้ที่มีรายชื่อกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบถึง การแต่งกาย กำหนดการรายงานตัว กำหนดการสัมภาษณ์ และอื่น ๆ  หากท่านใดไม่มาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๒-๔๔๑-๖๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๔, ๒๓๐๕ ในวันและเวลาราชการ

TCAS รอบ 2 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช. ปวส.)