ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2

การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายภัทรพงษ์ แซ่ตั้ง หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีฯ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลรางวัลนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักส่งเ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ #บัตรนักศึกษาใหม่ #รหัส67 นักศึกษาใหม่ มทร.รัตนโกสินทร์ ระดับปริญญาตรี รหัสขึ้นต้นด้วย 67 ทั้ง 4 พื้นที่ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายตนเองใ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักส่งเส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่นวัตกรนักปฏิบัติสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” ณ หอประชุมบัวสวรรค์

ดูรูปเพิ่มเติม Facebook iconFa

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

#ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักส่งเ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสู๋การพัฒนาที่ยั่งยืนและการประกวดโมเดลแผนธุรกิจ วันที่ 22 – 23 ม.ค. 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศาลายา

#ประชาสัมพันธ์ #รับสมัครลูกจ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยินดีกับความสำเร็จกับ นายภัทรพงษ์ แซ่ตั้ง นักวิชาการศึกษา คว้าปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงานสำนักส่งเสริมวิชากการและงานทะเบียนดำเนินการเข้าปกและลำเรียงปริญญาบัตรของบัณฑิต มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าสู่หอประชุมใหญ่ราชมงคล มทร.ธัญบุรี

Previous image Next image ทีมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาพที่แสดงออกในปัจจุบัน และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

บัณฑิตชายที่ต้องการแต่งหญิง หร

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอให้นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วน เพื่อจัดพิมพ์บัตรนักศึกษา

ขอให้นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมวิชาการฯและสำนักวิทยบริการฯ ร่วมประชุมหารือพิจารณาจัดซื้อเครื่องเชิฟเวอร์เพื่อนำมาใช้กับระบบงานทะเบียนกลาง 4.0

Previous image Next image วันอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทดสอบระบบการสอบเทียบโอนออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นชินก่อนการสอบจริง ระบบจะเปิดให้เข้าทดสอบใน 24/7/66 เวลา 12.30 – 13.30 น.

#ประชาสัมพันธ์ #สอบเทียบโอน #ห

รายละเอียดเพิ่มเติม

สวท.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคลังหน่วยกิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนรูปแบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

Previous Next วันอังคารที่ 2 พ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดให้บริการแล้ววันนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 สามารถยื่นขอเอกสาร Digital Transcript ออนไลน์ผ่าน https://eduprompt.one.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัต

รายละเอียดเพิ่มเติม

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการพิธีมอบปริญญาบัตร ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการพิธีมอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อ ลำดับแถว และลำดับที่นั่งของบัณฑิต รายชื่อ ลำดับแถว และลำดับที่นั่งของบัณฑิตรายชื่อ ลำดับแถว และลำดับที่นั่งของบัณฑิต

#ประชาสัมพันธ์ รายชื่อ ลำดับแถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง

Previous Next วันจันทร์ที่ 6 ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่องทางออนไลน์ ที่ประสงค์ที่จะขอเข้ารับ/ไม่เข้ารับ/เลื่อนการรับ ครั้งที่ 36

ประชาสัมพันธ์ ขอให้บัณฑิตที่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สวท.ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ชัย ศิโรรัตนพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

Previous Next สำนักส่งเสริมวิช

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายของบัณฑ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับสากล ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs)

Previous Next วันพุธที่ 5 ตุลา

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ สามารถเข้าระบบและทดลองทำข้อสอบวิชา RMUTR 1001 ทดสอบข้อสอบออนไลน์

นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนทั้งภา

รายละเอียดเพิ่มเติม