ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (MOU รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา MOU รอบที่ 2) ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทั้ง ๔ พื้นที่ คือ พื้นที่ศาลายา, พื้นที่วังไกลกังวล, พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, และวิทยาลัยเพาะช่าง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบถึง การแต่งกาย กำหนดการรายงานตัว ขั้นตอนการลงทะเบียน การยื่นเรื่องเทียบโอนผลการเรียน การยืนยันสิทธิ์เคลียรริ่งเฮาส์ การเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหากท่านใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา MOU รอบที่ 2)