นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถขอเอกสาร ดังนี้
1.ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
2.ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
3.ใบรับรองความประพฤติ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท
4.ใบรับรองสําเร็จการศึกษา ฉบับละ 50 บาท
.
ตัวอย่างเช่น นักศึกษาขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย 1 ฉบับ และขอใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย 1 ฉบับ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารฉบับละ 50 บาท และค่าจัดส่ง 50 บาท รวมเป็นเงิน 150 บาท
.
นักศึกษาสามารถชำระค่าเอกสารและค่าจัดส่งได้โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา เลขที่บัญชี 459-0-72410-3 ชื่อบัญชี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
.
หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาพื้นที่ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยทางทะเบียนจะตัดยอดทุกวันพุธและจัดส่งเอกสารทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ จัดส่งผ่าน Flash Express