ประกาศผลคะแนนสอบเทียบโอนผลการเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 หมวดวิชาชีพเฉพาะ (BUA, BIT, MKT, HTI, ITD, IDT, MCIT, IET, CET, ELT) ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสอบได้ที่ https://bit.ly/3NmK9sH นักศึกษาที่ผลการสอบผ่านทางเจ้าหน้าที่จะทยอยนำผลสอบเข้าสู่ระบบ
.
นักศึกษาสามารถดูตารางการสอบเทียบโอนออนไลน์ หมวดศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 ได้ที่ https://bit.ly/3y2kuyQ โดยหมวดศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 จัดสอบระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 65 – 12 พ.ย. 65
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024416000 ต่อ 2300