มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับธนาคารกรุงไทยพัฒนา RMUTR U App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงศิษย์เก่า ไม่พลาดทุกข่าวสารและกิจกรรมที่สำคัญของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลด RMUTR U App ได้ทั้งระบบ ios และ android