วันพฤหัส, 17 ตุลาคม 2562

การแต่งกายบัณฑิต มทร.รัตนโกสินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิก

ใบหน้าบัณฑิต

ทรงผมบัณฑิตและรองเท้าบัณฑิต

การแต่งกายของบัณฑิต และมหาบัณฑิต