รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ผู้สนใจสามารถดูกำหนดการ รายละเอียดข่าวสารต่าง ๆ และสมัครได้ที่ http://tcas.rmutr.ac.th

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสถานศึกษา ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมูลนิธิร่มฉัตร ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมสอบแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://sreg.rmutr.ac.th/romchat/