ตารางและกลุ่มเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษารอบ ทปอ.5 รอบเพิ่มเติม

กำหนดการเรียนเพิ่มพูน รอบ ทปอ.5 และรอบเพิ่มเติม

นักศึกษาพื้นที่ศาลายา
วันและเวลาเรียนเพิ่มพูนความรู้ กลุ่มเรียนที่ 32 ,33 และ 34
กลุ่มเรียน กลุ่มที่ 40 – 46 (แยกตามคณะ สาขาวิชา)
วันและเวลาเรียนปรับพื้นกลุ่มเรียนที่ 40 – 43
วันและเวลาเรียนปรับพื้นกลุ่มเรียนที่ 40 – 46
EN 001 ภาษาอังกฤษ (รายชื่อนักศึกษาแยกตามกลุ่ม)
MA 001 คณิตศาสตร์ (รายชื่อนักศึกษาแยกตามกลุ่ม)
CVE กลศาสตร์โยธา วิศวกรรม
DR วาดเส้น สถาปัตยกรรมศาสาตร์
MEE กลศาสตร์ วิศวกรรม
รายชื่อ CVE 001 กลุ่ม 1-3
รายชื่อ DR 001 กลุ่ม 1-6
รายชื่อ MEE 001 กลุ่ม 1-3

นักศึกษาพื้นที่วังไกลกังวล
กำหนดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

นักศึกษาพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
วันเวลาและห้องเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง 
วันเวลาและห้องเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

สำหรับนักศึกษารอบเพิ่มเติมพิเศษ ครั้งที่ 1