ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประกาศกองทุนกู้ยืม

กำหนดการปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักศึกษาใหม่ (รอบ ทปอ.5, รอบเพิ่มเติม และรอบเพิ่มเติมพิเศษ ครั้งที่ 1)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. กรอ.