เทียบโอนผลการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเทียบโอนนอกระบบและอัธยาศัยเข้าสู่ในระบบ

ประกาศผลสอบเทียบโอน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ทุกพื้นที่)

ประกาศผลสอบเทียบโอน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ศาลายา, บพิตรพิมุข จักรวรรดิ)

ประกาศผลสอบเทียบโอน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (วังไกลกังวล)