ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.3 (tcas 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตาเพิ่มเติม

วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศืลป์ และสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

ตารางและรายชื่อกลุ่มเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ ทปอ.5 รอบเพิ่มเติม และรอบเพิ่มเติมพิเศษ ครั้งที่ 1

กำหนดการปฐมนิเทศ ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และประกาศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา