ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2560 รอบโควตา (ฉบับแก้ไข)

calendar-icon

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2560 รอบโควตา

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการต่างๆพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

555กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ปฏิทินการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

1111111

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

21234
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (คลิก)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ Admissions)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ Admissions)

รหัสประจำตัวนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน

– ศาลายา

– วิทยาเขตวังไกลกังวล

– พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ Admissions)

– ศาลายา

– วิทยาเขตวังไกลกังวล

– พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2559

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ศาลายา)

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

 

ประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อนักศึกษาสำหรับลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)
 
Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ตารางเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

1111

พื้นที่ศาลายา

1.ประกาศเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปรับพื้น) ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อและกลุ่มเรียน  คณะวิศวกรรมศาสตร์,  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ,  คณะบริหารธุรกิจ
วิชาคณิตศาสตร์  (กลุ่มที่  1 – 20)
  เรียนรวม  3 คณะ
วิชาคณิตศาสตร์  (กลุ่มที่  22 – 23) เรียนรวม  3 คณะ
วิชาคณิตศาสตร์  (กลุ่มที่  25 – 26)
 เรียนรวม  3 คณะ

 วิชาภาษาอังกฤษ  (กลุ่มที่  1 – 20)  เรียนรวม  3 คณะ
 วิชาภาษาอังกฤษ  (กลุ่มที่  22 – 23)  เรียนรวม  3 คณะ
 วิชาภาษาอังกฤษ  (กลุ่มที่  25 – 26)  เรียนรวม  3 คณะ

 
ตารางเรียน  คณะวิศวกรรมศาสตร์,  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ,  คณะบริหารธุรกิจ
กลุ่มเรียนที่ 1-4
กลุ่มเรียนที่ 5-8
กลุ่มเรียนที่ 9-12
กลุ่มเรียนที่ 13-16
กลุ่มเรียนที่ 17-20
กลุ่มเรียนที่ 21-24
กลุ่มเรียนที่ 25-28
—————————————————————————————————————-

วิชาคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  (กลุ่มที่  21)
เรียนเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเท่านั้น

วิชากลศาสตร์  (กลุ่มที่  1)  เรียนเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเท่านั้น
เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  11 – 15  กรกฎาคม  2559
—————————————————————————————————————-

วิชาวาดเส้น  (กลุ่มที่  1 – 4)
วิชาวาดเส้น  (กลุ่มที่  4 – 5)
 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  6 – 10  กรกฎาคม  2559
เรียนเฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบทุกสาขาวิชา  มี  2 สาขาวิชาที่ไม่ต้องเรียน ดังนี้
1.     สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
2.     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

 

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

คำสั่งมทร.รัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

PP01
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ ๐๑๙๖/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบรับตรง

wwwwwwwwww

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบรับตรง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ศาลายา
วิทยาเขตวังไกลกังวล
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
วิทยาลัยเพาะช่าง

Posted in ไม่มีหมวดหมู่